Svensk Elstandard
Varukorg
Du har inget i varukorgen
Svensk Elstandard
Kontakta oss
Fastställer all svensk standard inom elområdet

SEK TK 88

Säkerhet hos vindgeneratorer

IEC TC 88 utarbetar internationella standarder för anläggningar som omvandlar vindens energi till el. Standarderna omfattar fordringar på konstruktion, mätmetoder och provningsförfaranden med syfte att ge en grund för konstruktionsarbete, kvalitetssäkring och certifiering. De behandlar alla vindkraftverkets delsystem - mekaniska och elektriska - liksom system för reglering och skydd.

Bevakar

  • IEC TC 88 Wind energy generation systems
  • CENELEC TC 88 Wind turbines

Kanslikontakt

Henrik Lagerström

SEK Svensk Elstandard

Teknisk expert – Miljöhänsyn

08-444 14 19

henrik.lagerstrom@elstandard.se

Nyheter från SEK TK 88

Havsbaserad vindkraft

Havsbaserad vindkraft

Landanslutning av havsbaserad vindkraft kan ske med högspänd likström. Internationellt arbete samlar erfarenheter och råd.

SEK Svensk Elstandard

Post: Box 1284, 164 29 Kista

Besök: Kistagången 16, Kista

E-post: sek@elstandard.se

Tel: 08-444 14 00

Members of