SEK Svensk Elstandard
Publikationer

Varukorg
Du har inget i varukorgen
SEK Svensk Elstandard
Publikationer

Fastställer all svensk standard inom elområdet

SEK TK 9

Elutrustning för järnvägar och järnvägsfordon

Järnvägar, med fast och rullande materiel, banmatning och signaler, är komplicerade elektriska system där standarder spelar en stor roll. Aktiviteten har länge varit störst på euroepisk nivå, i CENELEC TC 9X Electrical and electronic applications for railways, men den internationella standardiseringen i IEC TC 9 Electrical equipment and systems for railways har på senare år tagit fart; SEK TK 9 är svensk spegelkommitté för båda.

Arbetsområdet omfattar rullande materiel, fasta installationer och system för styrning och övervakning av järnvägsdriften. Även t ex spårvägar, tunnelbanor och trådbussar ingår.

Standarderna behandlar system, komponenter och mjukvara och omfattar elektroniska, elektriska och, i viss mån, mekaniska aspekter. Medan vissa standarder är uttalade produkt- eller installationsstandarder (t ex för isolatorer eller avledare), medan andra behandlar mera övergripande frågor, som EMC, energimätning, läckströmmar eller tillförlitlighet.

Arbetsområdet berör tillverkare av utrustning och fordon likväl som dem som beställer, projekterar, anlägger, installerar, driver och underhåller bananläggningar, både järnväg, spårväg och tunnelbanor, rälsbusslinjer och elvägar.

Bevakar

  • CEN/CLC CENCLC_JWGCBU Underground plastic conduits for protection of cables
  • IEC TC 9 Electrical equipment and systems for railways
  • CENELEC TC 9X Electrical and electronic applications for railways
  • CENELEC TC 9X/SC 9XA Communication, signalling and processing systems
  • CENELEC TC 9X/SC 9XB Electrical, electronic and electromechanical material on board rolling stock, including associated software
  • CENELEC TC 9X/SC 9XC Electric supply and earthing systems for public transport equipment and ancillary apparatus (Fixed installations)

Kanslikontakt

Joakim Grafström

SEK Svensk Elstandard

Teknisk expert – Elinstallationer och skydd mot elchock

08-444 14 12

joakim.grafstrom@elstandard.se

Nyheter från SEK TK 9

Säkrare järnväg med europeisk standard

Säkrare järnväg med europeisk standard

Den europeiska standardserien SS-EN 50122 ger vägledning i säkerhetsaspekter av fasta installationer vid järnvägar och har nu uppdaterade standarder.

SEK Svensk Elstandard

Post: Box 1284, 164 29 Kista

Besök: Kistagången 16, Kista

E-post: sek@elstandard.se

Tel: 08-444 14 00

Members of