SEK Svensk Elstandard
Publikationer

Varukorg
Du har inget i varukorgen
SEK Svensk Elstandard
Publikationer

Fastställer all svensk standard inom elområdet

SEK TK 99

Systemkonstruktion och isolationskoordination av högspänningsinstallationer

IEC TC 99 Insulation co-ordination and system engineering of high voltage electrical power installations above 1,0 kV AC and 1,5 kV DC och CENELEC TC 99X Power installations exceeding 1 kV a.c. (1,5 kV d.c.) utarbetar regler – särskilt avseende säkerhet – för elektriska anläggningar för högspänning för generering, överföring, distribution och användning av el, såväl inomhus som utomhus. Standarderna innehåller fordringar på anläggningarna och anvisningar för val och installation av elutrustning, så att säkerhet och korrekt drift säkerställs. Standarderna behandlar inte kraftledningar eller fabrikstillverkad och typprovad utrustning.

SEK TK 99 har utarbetat SEK Handbok 438 Högspänningshandboken – SS-EN 61936-1 och SS-EN 50522 med Högspänningsguiden.

Bevakar

  • IEC TC 99 Insulation co-ordination and system engineering of high voltage electrical power installations above 1,0 kV AC and 1,5 kV DC
  • CENELEC TC 99X Power installations exceeding 1 kV a.c. (1,5 kV d.c.)

Kanslikontakt

Joakim Grafström

SEK Svensk Elstandard

Teknisk expert – Elinstallationer och skydd mot elchock

08-444 14 12

joakim.grafstrom@elstandard.se

Nyheter från SEK TK 99

Nya Högspänningshandboken ute!

Nya Högspänningshandboken ute!

Högspänningshandboken, SEK Handbok 438, vänder sig till dem som beställer, projekterar och utför nya högspänningsanläggningar eller ombyggnad och utökning av befintliga anläggningar.

SEK Svensk Elstandard

Post: Box 1284, 164 29 Kista

Besök: Kistagången 16, Kista

E-post: sek@elstandard.se

Tel: 08-444 14 00

Members of