SEK Svensk Elstandard
Varukorg
Du har inget i varukorgen
SEK Svensk Elstandard
Kontakta oss

Fastställer all svensk standard inom elområdet

När gäller inte Elinstallationsreglerna SS 436 40 00?

2020-09-21

Det finns några typer av elinstallationer där man inte ska använda standarden SS 436 40 00. Men vilka är det?

Elinstallationsreglerna SS 436 40 00 innehåller regler för projektering, montering och kontroll av elinstallationer. Den gäller i princip för alla lågspänningsinstallationer, dvs för kretsar som matas med nominella spänningar upp till och med 1000 V växelspänning eller 1500 V likspänning. Men det finns undantag. För vissa, speciella typer av anläggningar för lågspänning finner man säkerhetsfordringarna i andra standarder.

SS 436 40 00 gäller inte för:

  • elmateriel för drift av elektrifierade järnvägar (inklusive fordon och signalutrustning), ett område som täcks av flera standarder
  • elmateriel för motorfordon, förutom sådana som täcks av del 7 i SS 436 40 00
  • elinstallationer på fartyg, flyttbara och fasta offshore-plattformar, där standarderna huvudsakligen finns i serien SS-IEC 60092.
  • elinstallationer på luftfartyg
  • utrustning för radioavstörning såvida den inte påverkar säkerheten i installationen
  • elstängsel, som omfattas av SS-EN 60335-2-76 med tillägg
  • åskskyddssystem för byggnader (LPS, Lightning Protection System). Dock omfattas atmosfäriska fenomen som påverkar elinstallationer, till exempel hänsyn som behöver tas vid val av överspänningsskydd. För åskskyddssystem finns standardserien SS-EN 62305 och SEK Handbok 452.
  • hissar
  • maskiners elutrustning, där SS-EN 60204-1 är den centrala standarden.

Dessutom kan SS 436 40 00 behöva kompletteras för vissa tillämpningar och områden. För elinstallationer i områden med explosiv atmosfär behöver man till exempel också rådfråga standarden SS-EN 60079-14.

Standarden SS 436 40 00 är framtagen i ett samarbete i den tekniska kommittén SEK TK 64 Elinstallationer för lågspänning samt skydd mot elchock som organiseras av SEK Svensk Elstandard. Arbetet är i är i allt väsentligt en översättning av de internationella standarderna i IEC 60364-serien och motsvarande europeiska arbeten. Sekreterare i SEK TK 64 är Joakim Grafström, som vill göra en kommentar till listan ovan:

- I Sverige används Elinstallationsreglerna även för anläggningar för lågspänningsdistribution och installationer i gruvor, även om det delvis ligger utanför standardens omfattning, säger han.

Standarden SS 436 40 00 finns kompletterad med kommentarer i SEK Handbok 444. SS-60079-14 för elinstallationer i områden med explosiv atmosfär ingår i SEK Handbok 427, tillsammans med SS-EN 60079-17 för kontroll och underhåll och flera svenska bilagor, bland annat om potentialutjämning i explosionsfarliga områden.

SEK Svensk Elstandard

Post: Box 1284, 164 29 Kista

Besök: Kistagången 16, Kista

E-post: sek@elstandard.se

Tel: 08-444 14 00

Members of