SEK Svensk Elstandard
Publikationer

Varukorg
Du har inget i varukorgen
SEK Svensk Elstandard
Publikationer

Fastställer all svensk standard inom elområdet

Nytt arbete med standard för HMI i processystem

2020-04-28

Utvecklingen av maskiners styrsystem har rört sig från knappar och handtag till pekskärmar och datorbaserad styrning. Det har gett nya utmaningar som ska hanteras av en kommande standard

Gränssnittet mellan operatör och process är annorlunda numera, inte minst med nya typer av hjälpmedel för att presentera information. Därför behövs nya standarder på området och nu startar IEC ett arbete med en ny internationell standard för gränssnitt mellan människa och maskin (HMI) i system för automation och processindustri.

Den planerade standarden ska bland annat omfatta kontinuerliga och diskreta processer (tillverkning) och processer med satsvis bearbetning. Syftet är att öka användarnas möjligheter att arbeta effektivt och att öka säkerhet, produktivitet och funktionssäkerhet. Den ska vända sig till dem som använder, konstruerar, utvecklar och realiserar HMI-system. Projektet heter IEC 63303, Human-Machine Interfaces for process automation systems, och drivs i kommittén ”Industrial-process measurement, control and automation”, IEC TC 65. Intresserade från svenska företag, högskolor och organisationer kan delta i arbetet. Läs mer om SEK TK 65 Industriell processtyrning här. SEK Svensk Elstandard är den svenska organisation som är medlem i IEC.

Den planerade standarden är tänkt att komplettera de aspekter på gränssnitten som finns i IEC 62682 om larmsystem och larmhantering i industriell processtyrning, i Sverige SS-EN 62682. Där beskrivs hur ett larmsystem realiseras för att uppfylla beställarens krav och hur det sköts och kontrolleras, så att det fungerar som planerat under hela sin livstid, även när anläggningen byggs om och moderniseras.

Eftersom förslaget till IEC 63033 utgår från den amerikanska ISA 101 och IEC 62682 bygger på ISA-18.2, finns det redan en koppling mellan de två standarderna. Arbetet är också bland annat tänkt att utnyttja ISO 11064 om ergonomisk utformning av kontrollrum och liknande (i Sverige SS-EN ISO 11064) och IEC 62381 om acceptansprovning inför leverans (FAT), acceptansprovning efter leverans (SAT) och integrationsprovning (SIT), i Sverige SS-EN 62381.

Kända standarder från IEC TC 65 är bland annat IEC 62264 om IT-säkerhet (SS‑EN 62264) och ”SIL-standarden” IEC 61511 (SS-EN 61511) om säkerhetskritiska system för processindustrin. Bland pågående projekt märks IEC 60802 om TSN för realtidsstyrning och en revision av nämnda IEC 62682.

Den som inte deltar i arbetet genom SEK, utan bara läser och använder standarderna, kan enkelt ha sitt standardbibliotek uppdaterat och lätt tillgängligt på nätet. Läs mer om SEK e-standard.

Henrik Lagerström

SEK Svensk Elstandard

Teknisk expert – Miljöhänsyn

08-444 14 19

henrik.lagerstrom@elstandard.se

SEK Svensk Elstandard

Post: Box 1284, 164 29 Kista

Besök: Kistagången 16, Kista

E-post: sek@elstandard.se

Tel: 08-444 14 00

Members of