Svensk Elstandard
Svensk Elstandard
Kontakta oss
Fastställer all svensk standard inom elområdet

Program
för SEK Åskskyddskurs

Kursen ger ökad förståelse för åskskyddsteknik och kunskap om hur du kan lösa åskskyddsproblematiken i enlighet med gällande svensk standard för att skydda människor, byggnader, installationer och egendom.

Program

08.30 Registrering med fika
09.00 Introduktion, information om SS-EN 62305 och Åskskyddshandboken, åskskador i samhället
10.00 Behov och fördelar med åskskydd, genomgång av mjukvaruprogrammet som medföljer Åskskyddshandboken
12.00 Gemensam lunch
13.00 LPS (åskskyddssystem) – åskskyddsklasser, uppbyggnad & konstruktion
14.00 Fikapaus
15.00 LPZ (åskskyddszoner) – Hur skyddas elektrisk installation & elektronisk utrustning
16.00 Avslutning och utdelning av deltagarbevis

För en skräddarsydd, företagsanpassad kurs kontakta
Krister Elfgren på 08-444 14 07 eller krister.elfgren@elstandard.se

Priser

Pris SEK åskkurs

Endagsutbildning. Välj om du behöver åskskyddshandboken och excelprogramvaran eller inte.

SEK Svensk Elstandard

Post: Box 1284, 164 29 Kista

Besök: Kistagången 16, Kista

E-post: sek@elstandard.se

Tel: 08-444 14 00

Members of