SEK Svensk Elstandard
Publikationer

Varukorg
Du har inget i varukorgen
SEK Svensk Elstandard
Publikationer

Fastställer all svensk standard inom elområdet

Program
för SEK Åskskyddskurs

Kursen ger ökad förståelse för åskskyddsteknik och kunskap om hur du kan lösa åskskyddsproblematiken i enlighet med gällande svensk standard för att skydda människor, byggnader, installationer och egendom.

Program

08.30-09.00 Inregistrering kaffe/te
09.00-09.15 Information om SEK Svensk Elstandard
09.15-10.15 Introduktion SS-EN 62305 och åskskador i samhället
10.15-10.30 Paus
10.30-12.00 Riskhantering, genomgång av programvaran i Åskskyddshandboken
12.00-13.00 Lunch
13.00-14.15 Konstruktion och uppbyggnad av åskskyddssystem (LPS)
14.15-14.30 Kaffe/te
14.30-15.30 Skydd av elektrisk och elektronisk utrustning (LPZ)
15.30-16.00 Avslutning och utdelning av deltagarbevis

För en skräddarsydd, företagsanpassad kurs kontakta
Krister Elfgren på 08-444 14 07 eller krister.elfgren@elstandard.se

Priser

Pris SEK åskkurs

Endagsutbildning. Välj om du behöver åskskyddshandboken och excelprogramvaran eller inte.

SEK Svensk Elstandard

Post: Box 1284, 164 29 Kista

Besök: Kistagången 16, Kista

E-post: sek@elstandard.se

Tel: 08-444 14 00

Members of