SEK Svensk Elstandard
Publikationer

Varukorg
Du har inget i varukorgen
SEK Svensk Elstandard
Publikationer

Fastställer all svensk standard inom elområdet

SEK Åskskyddskurs

Med rätt åskskydd blir dina kunder tryggare. Vår åskskyddskurs utbildar dig i verktygen för att bedöma skyddsbehovet och välja rätt skyddsåtgärd.

Med rätt verktyg för att kunna bedöma behovet av skydd, utvärdera eventuella följder och kunna välja rätt skyddsåtgärder kan du skydda människor, byggnader, installationer och egendom från blixtnedslag.

  • Varför behövs åskskydd?
  • Hur gör man riskbedömning för behov av åskskydd?
  • Hur åskskyddas byggnader?
  • Hur skyddas känslig elektronisk utrustning?

För en skräddarsydd, företagsanpassad kurs kontakta
Krister Elfgren, tel 08-444 14 07 eller krister.elfgren@elstandard.se

SEKs Åskskyddskurs vänder sig till konsulter, konstruktörer, elansvariga, installatörer och fastighetsbolag som arbetar med projektering, konstruktion och installation av åskledaranläggningar.

Datum och platser

Datum & platser SEK åskkurs

Anmäl dig redan idag.

SEK Svensk Elstandard

Post: Box 1284, 164 29 Kista

Besök: Kistagången 16, Kista

E-post: sek@elstandard.se

Tel: 08-444 14 00

Members of