Svensk Elstandard
Varukorg
Du har inget i varukorgen
Svensk Elstandard
Kontakta oss
Fastställer all svensk standard inom elområdet

Smarta elnät

2018-08-14

Det pratas kanske inte så mycket om smarta elnät nu. Men arbetet pågår. Aktuell är en reviderad standard för gränssnitt för nätdrift.

Är det inte nya standarder som kommer ut, så är det reviderade utgåvor av sådana som funnits ett tag. En sådan är SS-EN IEC 61968-3, som beskriver gränssnitt för nätdrift och som är en del i serien med standarder för systemgränssnitt för distributionssystemstyrning.

SS-EN IEC 61968-3 (IEC 61968-3) ger en möjlighet att övervaka utrustningens tillstånd och förhållanden i stationer i nätet och att hantera laster, lokalisera klagomål och leda servicepersonal i fält. Den funktionalitet som standarden beskriver kan antingen implementeras som ett integrerat avancerat system för distributionsstyrning eller som flera separata funktioner – OMS, DMS och SCADA. 

Den nya utgåvan ersätter den tidigare från 2010. Den innehåller bland annat flera nya meddelanden och en helt ny bilaga med några illustrativa användningsfall (use cases). Se preview på SS-EN IEC 61968-3 här.

På gång är bland annat en ny del 5 om ”distributed energy optimization” och en revision av del 4 om ”interfaces for records and asset management”. Genom att ha ett eget standardbibliotek tillgängligt på nätet, automatiskt uppdaterat med de senaste utgåvorna, underlättas arbetet. Läs mer om SEK e-standard här.

Liksom flertalet övriga standarder för smarta elnät (t ex IEC 61850-serien) sker arbetet med IEC 61968 i den tekniska kommittén IEC TC 57, där svenska specialister deltar genom motsvarande grupp, SEK TK 57

IEC är den internationella organisationen för standardisering inom el och elektronik. SEK Svensk Elstandard är sedan 1907 den svenska medlemmen i IEC och är också utsedd som nationell standardiseringsorganisation av regeringen.

SEK Svensk Elstandard

Post: Box 1284, 164 29 Kista

Besök: Kistagången 16, Kista

E-post: sek@elstandard.se

Tel: 08-444 14 00

Members of