SEK Svensk Elstandard
Varukorg
Du har inget i varukorgen
SEK Svensk Elstandard
Kontakta oss

Fastställer all svensk standard inom elområdet

Standarder förenklar, kvalitetssäkrar
och spar resurser

Fastighetsnät för informationsöverföring - Generella kabelnät - Del 4: Bostäder

Information technology - Generic cabling systems - Part 4: Homes

Ansvarig kommitté:
SEK TK 215 - Elektrotekniska aspekter på telenät och teleutrustning
Status:
Upphävd
Svensk beteckning:
SS-EN 50173-4, utg 1:2007/A2:2013
CENELEC Publikation:
EN 50173-4:2007/A2
Fastställelsedatum:
1/21/2013
Upphävandedatum:
3/18/2021
Antal sidor:
13
Språk:
Engelska
Används med:
SS-EN 50173-4, utg 1, 2007, som fr o m 2015-11-12 inte gäller utan detta tillägg A2.
Ersätts av:
SS-EN 50173-4, utg 2:2018.
ICS:
33.040.50 Linjer, förbindelser och kretsar
Välj produkt
Digital
SEK 191
Papper
SEK 191
Papper + Digital
SEK 267
Hämtar information

Ansvarig kommitté

Ansvarig kommitté

SEK Svensk Elstandard

Post: Box 1284, 164 29 Kista

Besök: Kistagången 16, Kista

E-post: sek@elstandard.se

Tel: 08-444 14 00

Members of