Svensk Elstandard
Varukorg
Du har inget i varukorgen
Svensk Elstandard
Kontakta oss
Fastställer all svensk standard inom elområdet

SEK TK 215

Elektrotekniska aspekter på telenät och teleutrustning

SEK TK 215, som har det lite otympliga namnet ”Elektrotekniska aspekter på data- och telenät”, samlar i första hand svenskt deltagande i det europeiska arbetet i CENELEC TC 215. Arbetet där bygger till stor del på motsvarande internationella arbete i ISO/IEC JTC 1 SC 25 och SEK TK 215 är svensk referensgrupp också för arbetet där.

Två grupper av standarder dominerar i TC 215. Den ena behandlar installation av generella kabelnät för informationsöverföring, både med fiber och metalliska kablar. I serien SS-EN 50173 behandlas planering av installationer i kontor, industrier, bostäder och i datahallar samt för fastighetsfunktioner. I serien SS-EN 50174 behandlas sedan kvalitetssäkring och genomförande. Kompletterar dessa gör standarder för potentialutjämning och för installation för industriautomation. De här standarderna har nyligen reviderats och kommittén arbetar med en översättning av några av dem.

I serien SS-EN 50600 behandlas olika aspekter på datahallsutrymmen och tillhörande system, bl a för skydd och inomhusklimat. Flera delar behandlar energihushållning, miljömässig hållbarhet och liknande aspekter. Aktiviteten i detta europeiska arbete är hög och nya delar tillkommer medan andra ses över.

Kommitténs standarder vänder sig till dem som beställer, projekterar och installerar nät och serveranläggningar. De har central betydelse för tillförlitliga datanät med god kapacitet.

Bevakar

  • ISO/IEC ISO/IEC JTC 1/SC 25/WG 1 Home electronic systems
  • ISO/IEC ISO/IEC JTC 1/SC 25/WG 3 Customer Premises Cabling
  • IEC ISO/IEC JTC 1/SC 25 Interconnection of information technology equipment
  • CENELEC TC 215 Electrotechnical aspects of telecommunication equipment

Kanslikontakt

Joakim Grafström

SEK Svensk Elstandard

Teknisk expert – Elinstallationer och skydd mot elchock

08-444 14 12

joakim.grafstrom@elstandard.se

Nyheter från SEK TK 215

Nyheter från SEK TK 215

SEK Svensk Elstandard

Post: Box 1284, 164 29 Kista

Besök: Kistagången 16, Kista

E-post: sek@elstandard.se

Tel: 08-444 14 00

Members of