Svensk Elstandard
Varukorg
Du har inget i varukorgen
Svensk Elstandard
Kontakta oss
Fastställer all svensk standard inom elområdet

Standarder förenklar, kvalitetsäkrar
och spar resurser

Fastighetsnät för informationsöverföring - Installation av kablage - Del 3: Planering och genomförande av installation utomhus

Information technology - Cabling installation - Part 3: Installation planning and practices outside buildings

Ansvarig kommitté:
SEK TK 215 - Elektrotekniska aspekter på telenät och teleutrustning
Status:
Publicerad
Svensk beteckning:
SS-EN 50174-3, utg 2:2013
CENELEC Publikation:
EN 50174-3:2013
Fastställelsedatum:
11/12/2013
Upphävandedatum:
1/1/1970
Utgåva:
2
Antal sidor:
98
Språk:
Engelska
Ersätter:
SS-EN 50174-3, utg 1, 2004, gäller ej fr o m 2016-09-02.
ICS:
35.110.00 Nätarkitekturer
Fastighetsnät för informationsöverföring - Installation av kablage - Del 3: Planering och genomförande av installation utomhus
Ladda hem preview
Välj produkt
SEK e-Standard
Digital
SEK 1,874
Papper
SEK 1,874
Papper + Digital
SEK 2,624
Hämtar information

Ansvarig kommitté

Ansvarig kommitté

SEK Svensk Elstandard

Post: Box 1284, 164 29 Kista

Besök: Kistagången 16, Kista

E-post: sek@elstandard.se

Tel: 08-444 14 00

Members of