Svensk Elstandard
Svensk Elstandard
Kontakta oss
Fastställer all svensk standard inom elområdet

Standarder förenklar, kvalitetsäkrar
och spar resurser

Elektrisk utrustning för medicinskt bruk - Del 1: Allmänna fordringar beträffande säkerhet och väsentliga prestanda

Medical electrical equipment - Part 1: General requirements for basic safety and essential performance

Ansvarig kommitté:
SEK TK 62 - Elektrisk utrustning för medicinskt bruk
Status:
Publicerad
Svensk beteckning:
SS-EN 60601-1, utg 2.1:2013
CENELEC Publikation:
EN 60601-1:2006
IEC Publikation:
IEC 60601-1:2012
Fastställelsedatum:
11/12/2013
Upphävandedatum:
1/1/1970
Utgåva:
2.1
Antal sidor:
447
Språk:
Engelska
Ersätter:
SS-EN 60601-1 och dess separat utgivna tillägg, SS-EN 60601-1-1, utg 2, 2003, SS-EN 60601-1-4, utg 1, 1997 och SS-EN 60601-1-4/A1, utg 1, 2000, gäller ej fr o m 2018-12-24.
ICS:
11.040.00 Medicinsk utrustning, 11.000.00 Hälso- och sjukvård
Notering:
Amendment No. 1:2012 till IEC 60601-1:2005 och Corrigendum Mars 2010 till EN 60601-1:2006 är inarbetade i standarden. EN 60601-1/A1:2013 ingår.
PreviewWebbshop

Ansvarig kommitté

Ansvarig kommitté

SEK Svensk Elstandard

Post: Box 1284, 164 29 Kista

Besök: Kistagången 16, Kista

E-post: sek@elstandard.se

Tel: 08-444 14 00

Members of