Svensk Elstandard
Varukorg
Du har inget i varukorgen
Svensk Elstandard
Kontakta oss
Fastställer all svensk standard inom elområdet

SEK TK 62

Elektrisk utrustning för medicinskt bruk

IEC TC 62 utarbetar internationella standarder och tekniska rapporter som behandlar tillverkning, installation och tillämpning av elektrisk utrustning för medicinskt bruk och deras verkan på patienter, vårdpersonal och omgivning. Detta gäller även kirurgi, tandläkekonst och andra specialiteter inom läkekonsten. Många av standarderna ingår i serien IEC 60601 (”601-an”, i Sverige SS‑EN 60601). En aktuell standard är SS‑EN 82304-1 om programvara för hälsoapplikationer.

IEC SC 62A behandlar aspekter gemensamma för all medicinteknisk utrustning och SC 62D behandlar elektromedicinsk utrustning. TC 87 utarbetar standarder inom området ultraljud. Standarder för utrustning för radiologi och diagnostisk bildgivning tas fram i IEC SC 62B och 62C, se SEK TK 62BC.

Bevakar

  • IEC TC 62 Electrical equipment in medical practice
  • IEC TC 62/SC 62A Common aspects of electrical equipment used in medical practice
  • IEC TC 62/SC 62D Electromedical equipment
  • IEC TC 87 Ultrasonics
  • CENELEC TC 62 Electrical equipment in medical practice

Ingvar Eriksson

SEK Svensk Elstandard

Teknisk expert – Elektriska bruksföremål, belysning och maskiners elutrustning

08-444 14 16

ingvar.eriksson@elstandard.se

Nyheter från SEK TK 62

Äntligen en livscykelstandard för medicinteknisk programvara!

Äntligen en livscykelstandard för medicinteknisk programvara!

Ingen har väl missat hur samhället är utsatt för cyberattacker. Dessa möjliggörs av sårbarheter i mjukvara. Några exempel från senare tid är sårbarheter i programpaket som används av väldigt många olika system, inklusive medicinteknik.

SEK Svensk Elstandard

Post: Box 1284, 164 29 Kista

Besök: Kistagången 16, Kista

E-post: sek@elstandard.se

Tel: 08-444 14 00

Members of