SEK Svensk Elstandard
Publikationer

Varukorg
Du har inget i varukorgen
SEK Svensk Elstandard
Publikationer

Fastställer all svensk standard inom elområdet

SEK TK 62

Elektrisk utrustning för medicinskt bruk

IEC TC 62 Medical equipment, software, and systems utarbetar internationella standarder och tekniska rapporter som behandlar tillverkning, installation och tillämpning av elektrisk utrustning för medicinskt bruk och deras verkan på patienter, vårdpersonal och omgivning. Detta gäller även kirurgi, odontologi och andra specialiteter inom läkekonsten. Många av standarderna ingår i serien IEC 60601 (”601-an”, i Sverige SS‑EN 60601). En aktuell standard är SS-EN IEC 80001-1 om säkerhet i vårdrelaterade IT-system.

IEC SC 62A Common aspects of medical equipment, software, and systems behandlar aspekter gemensamma för all medicinteknisk utrustning och SC 62D Particular medical equipment, software, and systems behandlar elektromedicinsk utrustning. TC 87 Ultrasonics utarbetar standarder inom området ultraljud. Standarder för utrustning för radiologi och diagnostisk bildgivning tas fram i IEC SC 62B och 62C, se SEK TK 62BC.

Bevakar

  • IEC TC 62 Medical equipment, software, and systems
  • IEC TC 62/SC 62A Common aspects of medical equipment, software, and systems
  • IEC TC 62/SC 62D Particular medical equipment, software, and systems
  • IEC TC 87 Ultrasonics
  • CENELEC TC 62 Electrical equipment in medical practice

Ingvar Eriksson

SEK Svensk Elstandard

Teknisk expert – Elektriska bruksföremål, belysning och maskiners elutrustning

08-444 14 16

ingvar.eriksson@elstandard.se

Nyheter från SEK TK 62

Medicintekniska produkter med maskininlärning standardiseras

Medicintekniska produkter med maskininlärning standardiseras

Projektet IEC 63521 har starts för att utarbeta en standard för att utvärdera prestanda för medicintekniska produkter som stöds av maskininlärning.

SEK Svensk Elstandard

Post: Box 1284, 164 29 Kista

Besök: Kistagången 16, Kista

E-post: sek@elstandard.se

Tel: 08-444 14 00

Members of