Svensk Elstandard
Varukorg
Du har inget i varukorgen
Svensk Elstandard
Kontakta oss
Fastställer all svensk standard inom elområdet

Standarder förenklar, kvalitetssäkrar
och spar resurser

Maskinsäkerhet - Elektriskt avkännande skyddsanordningar - Del 1: Allmänna fordringar och provning

Safety of machinery - Electro-sensitive protective equipment - Part 1: General requirements and tests

Ansvarig kommitté:
SEK TK 44 - Elutrustning för maskiner
Status:
Publicerad
Svensk beteckning:
SS-EN 61496-1, utg 3:2014
CENELEC Publikation:
EN 61496-1:2013
IEC Publikation:
IEC 61496-1:2012
Fastställelsedatum:
2/18/2014
Upphävandedatum:
8/17/2023
Utgåva:
3
Antal sidor:
53
Språk:
Engelska
Ersätts av:
SS-EN IEC 61496-1, utg 4:2020.
Ersätter:
SS-EN 61496-1, utg 2, 2004, SS-EN 61496-1/A1, utg 1, 2008 och SS-EN 61496-1 C1, utg 1, 2010 gäller ej fr o m 2015-05-10.
ICS:
13.110.00 Maskinsäkerhet, 29.260.99 Övrig elektrisk utrustning för särskilda miljöer, 13.110.00 Maskinsäkerhet, 29.260.99 Övrig elektrisk utrustning för särskilda miljöer
Ladda hem preview
Välj produkt
SEK e-Standard
Digital
SEK 1,379
Papper
SEK 1,379
Papper + Digital
SEK 1,931
Hämtar information

Ansvarig kommitté

Ansvarig kommitté

SEK Svensk Elstandard

Post: Box 1284, 164 29 Kista

Besök: Kistagången 16, Kista

E-post: sek@elstandard.se

Tel: 08-444 14 00

Members of