Svensk Elstandard
Varukorg
Du har inget i varukorgen
Svensk Elstandard
Kontakta oss
Fastställer all svensk standard inom elområdet

Standarder förenklar, kvalitetsäkrar
och spar resurser

Fordringar på mindre generatoranläggningar för anslutning i parallelldrift med det allmänna elnätet

Requirements for micro-generating plants to be connected in parallel with public low-voltage distribution networks

Ansvarig kommitté:
SEK TK 8 - Elenergiförsörjningssystem
Status:
Upphävd
Svensk beteckning:
SS-EN 50438, utg 2:2014
CENELEC Publikation:
EN 50438:2013
Fastställelsedatum:
3/11/2014
Upphävandedatum:
1/31/2022
Utgåva:
2
Antal sidor:
66
Språk:
Engelska
Ersätts av:
SS-EN 50549-1, utg 1:2019.
Ersätter:
SS-EN 50438, utg 1, 2008, gäller ej fr o m 2016-11-04.
ICS:
29.160.20 Generatorer
Notering:
Innehåller svensk avvikelse. Nationell bilaga.
Fordringar på mindre generatoranläggningar för anslutning i parallelldrift med det allmänna elnätet
Ladda hem preview
Välj produkt
SEK e-Standard
Digital
SEK 1,568
Papper
SEK 1,568
Papper + Digital
SEK 2,195
Hämtar information

Ansvarig kommitté

Ansvarig kommitté

SEK Svensk Elstandard

Post: Box 1284, 164 29 Kista

Besök: Kistagången 16, Kista

E-post: sek@elstandard.se

Tel: 08-444 14 00

Members of