Svensk Elstandard
Varukorg
Du har inget i varukorgen
Svensk Elstandard
Kontakta oss
Fastställer all svensk standard inom elområdet

Standarder förenklar, kvalitetssäkrar
och spar resurser

Fordringar på generatoranläggningar för anslutning i parallelldrift med elnät - Del 1: Anslutning till lågspänningsnät - Generatoranläggningar upp till och med typ B

Requirements for generating plants to be connected in parallel with distribution networks - Part 1: Connection to a LV distribution network - Generating plants up to and including Type B

Ansvarig kommitté:
SEK TK 8 - Elenergiförsörjningssystem
Status:
Publicerad
Svensk beteckning:
SS-EN 50549-1, utg 1:2019
CENELEC Publikation:
EN 50549-1:2019
Fastställelsedatum:
5/15/2019
Upphävandedatum:
1/1/1970
Utgåva:
1
Antal sidor:
72
Språk:
Engelska
Ersätter:
SS-EN 50438, utg 2:2014, SS-EN 50438, utg 2:2014/R1:2014 och SEK TS 50549-1, utg 1:2018, gäller ej fr o m 2022-02-01.
ICS:
29.160.20 Generatorer
Notering:
Corrigendum AC:2019-04 till EN 50549-1:2019 är inarbetat i standarden.
Ladda hem preview
Välj produkt
SEK e-Standard
Digital
SEK 1,615
Papper
SEK 1,615
Papper + Digital
SEK 2,261
Hämtar information

Ansvarig kommitté

Ansvarig kommitté

SEK Svensk Elstandard

Post: Box 1284, 164 29 Kista

Besök: Kistagången 16, Kista

E-post: sek@elstandard.se

Tel: 08-444 14 00

Members of