Svensk Elstandard
Svensk Elstandard
Kontakta oss
Fastställer all svensk standard inom elområdet

Standarder förenklar, kvalitetsäkrar
och spar resurser

Elektrisk utrustning för medicinskt bruk - Säkerhet - Del 1-2: Allmänna fordringar beträffande säkerhet och väsentliga prestanda - Tilläggsstandard för elektromagnetiska störningar

Medical electrical equipment - Part 1-2: General requirements for basic safety and essential performance - Collateral standard: Electromagnetic disturbances - Requirements and tests

Ansvarig kommitté:
SEK TK 62 - Elektrisk utrustning för medicinskt bruk
Status:
Publicerad
Svensk beteckning:
SS-EN 60601-1-2, utg 4:2015
CENELEC Publikation:
EN 60601-1-2:2015
IEC Publikation:
IEC 60601-1-2:2014
Fastställelsedatum:
11/17/2015
Upphävandedatum:
1/1/1970
Utgåva:
4
Antal sidor:
99
Språk:
Engelska
Ersätter:
SS-EN 60601-1-2, utg 3, 2007 och SS-EN 60601-1-2 C1, utg 1, 2010, gäller ej fr o m 2018-12-31.
ICS:
11.040.01 Medicinsk utrustning: allmänt, 11.040.00 Medicinsk utrustning, 11.000.00 Hälso- och sjukvård, 33.100.10 Utsändning, 33.100.00 Elektromagnetiska störningar och elektromagnetisk kompatibilitet (EMC), 33.000.00 Telekommunikation, 33.100.20 Immunitet, 33.100.00 Elektromagnetiska störningar och elektromagnetisk kompatibilitet (EMC), 33.000.00 Telekommunikation
PreviewWebbshop

Ansvarig kommitté

Ansvarig kommitté

SEK Svensk Elstandard

Post: Box 1284, 164 29 Kista

Besök: Kistagången 16, Kista

E-post: sek@elstandard.se

Tel: 08-444 14 00

Members of