Svensk Elstandard
Varukorg
Du har inget i varukorgen
Svensk Elstandard
Kontakta oss
Fastställer all svensk standard inom elområdet

Standarder förenklar, kvalitetssäkrar
och spar resurser

Diskmaskiner för hushållsbruk - Funktionsprovning

Electric dishwashers for household use - Methods for measuring the performance

Ansvarig kommitté:
SEK TK 59 - Funktionsprovning av elektriska hushållsapparater
Status:
Publicerad
Svensk beteckning:
SS-EN 50242/60436, utg 3:2016
CENELEC Publikation:
EN 50242:2016
IEC Publikation:
IEC 60436:2012
Fastställelsedatum:
10/11/2016
Upphävandedatum:
3/26/2023
Utgåva:
3
Antal sidor:
126
Språk:
Engelska
Ersätts av:
SS-EN 60436, utg 1:2020.
Ersätter:
SS-EN 50242, utg 2, 2008 och SS-EN 50242/A11, utg 1, 2012, gäller ej fr o m 2018-04-11.
ICS:
97.040.40 Diskmaskiner
Notering:
A1:2009 + A2:2012 till IEC 60436:2004 är inarbetade i standarden.
Ladda hem preview
Välj produkt
SEK e-Standard
Digital
SEK 2,443
Papper
SEK 2,443
Papper + Digital
SEK 3,420
Hämtar information

Ansvarig kommitté

Ansvarig kommitté

SEK Svensk Elstandard

Post: Box 1284, 164 29 Kista

Besök: Kistagången 16, Kista

E-post: sek@elstandard.se

Tel: 08-444 14 00

Members of