Svensk Elstandard
Varukorg
Du har inget i varukorgen
Svensk Elstandard
Kontakta oss
Fastställer all svensk standard inom elområdet

Standarder förenklar, kvalitetsäkrar
och spar resurser

Fastighetsnät för informationsöverföring - Generella kabelnät - Provning av installerade kabelnät

Information technology - Cabling installation - Testing of installed cabling

Ansvarig kommitté:
SEK TK 215 - Elektrotekniska aspekter på telenät och teleutrustning
Status:
Publicerad
Svensk beteckning:
SS-EN 50346, utg 1:2003
CENELEC Publikation:
EN 50346:2002
Fastställelsedatum:
2/27/2003
Upphävandedatum:
1/1/1970
Utgåva:
1
Antal sidor:
30
Språk:
Engelska
ICS:
35.110.00 Nätarkitekturer
Fastighetsnät för informationsöverföring - Generella kabelnät - Provning av installerade kabelnät
Ladda hem preview
Välj produkt
SEK e-Standard
Digital
SEK 536
Papper
SEK 536
Papper + Digital
SEK 750
Hämtar information

Ansvarig kommitté

Ansvarig kommitté

SEK Svensk Elstandard

Post: Box 1284, 164 29 Kista

Besök: Kistagången 16, Kista

E-post: sek@elstandard.se

Tel: 08-444 14 00

Members of