SEK Svensk Elstandard
Publikationer

Varukorg
Du har inget i varukorgen
SEK Svensk Elstandard
Publikationer

Fastställer all svensk standard inom elområdet

Standarder förenklar, kvalitetssäkrar
och spar resurser

Informationsteknik - Säkerhetstekniker - Ledningssystem för informationssäkerhet - Krav (ISO/IEC 27001:2013 med Cor 1:2014 and Cor 2:2015)

Information technology - Security techniques - Information security management systems - Requirements (ISO/IEC 27001:2013 including Cor 1:2014 and Cor 2:2015)

Status:
Upphävd
Beteckning:
SS-EN ISO/IEC 27001, utg 1:2017
Fastställelsedatum:
2/27/2017
Upphävandedatum:
8/13/2023
Utgåva:
1.0
Antal sidor:
64
Språk:
Flerspråkig
ICS:
01.140.30 Dokument för administration, handel och industri, 03.100.70 Ledningssystem, 04.050.00 Ledningssystem för informationssäkerhet, 33.040.40 Datakommunikationsnät, 35.020.00 Informationsteknik: allmänt, 35.030.00 IT-säkerhet, 35.040.00 Kodning av teckenmängder och annan information, 35.080.00 Programutveckling och systemdokumentation
Ladda hem preview
Välj produkt
SEK e-Standard
Digital
SEK 1,649
Papper
SEK 1,649
Papper + Digital
SEK 2,309
Hämtar information

SEK Svensk Elstandard

Post: Box 1284, 164 29 Kista

Besök: Kistagången 16, Kista

E-post: sek@elstandard.se

Tel: 08-444 14 00

Members of