Svensk Elstandard
Varukorg
Du har inget i varukorgen
Svensk Elstandard
Kontakta oss
Fastställer all svensk standard inom elområdet

Standarder förenklar, kvalitetsäkrar
och spar resurser

Varvtalsstyrda elektriska drivsystem - Del 9-2: Ekodesign för elektriska drivsystem med startkopplare, kraftelektronik och tillhörande mekaniska last - Indikatorer för verkningsgrad hos elektriska drivsystem och startkopplare

Adjustable speed electrical power drive systems - Part 9-2: Ecodesign for power drive systems, motor starters, power electronics and their driven applications - Energy efficiency indicators for power drive systems and motor starters

Ansvarig kommitté:
SEK Elektrotekniska rådet -
Status:
Publicerad
Svensk beteckning:
SS-EN 61800-9-2, utg 1:2017
CENELEC Publikation:
EN 61800-9-2:2017
IEC Publikation:
IEC 61800-9-2:2017
Fastställelsedatum:
10/17/2017
Upphävandedatum:
1/1/1970
Utgåva:
1
Antal sidor:
112
Språk:
Engelska
Ersätter:
SS-EN 50598-2, utg 1, 2015 och SS-EN 50598-2/A1, utg 1, 2016, gäller ej fr o m 2020-04-07.
ICS:
29.130.01 Kopplingsutrustningar och elkopplare: allmänt, 29.160.30 Motorer, 29.200.00 Likriktare. Omformare. Stabiliserade nätaggregat
Varvtalsstyrda elektriska drivsystem - Del 9-2: Ekodesign för elektriska drivsystem med startkopplare, kraftelektronik och tillhörande mekaniska last - Indikatorer för verkningsgrad hos elektriska drivsystem och startkopplare
Välj produkt
SEK e-Standard
Digital
SEK 2,142
Papper
SEK 2,142
Papper + Digital
SEK 2,999
Hämtar information

Ansvarig kommitté

Ansvarig kommitté

SEK Svensk Elstandard

Post: Box 1284, 164 29 Kista

Besök: Kistagången 16, Kista

E-post: sek@elstandard.se

Tel: 08-444 14 00

Members of