SEK Svensk Elstandard
Publikationer

Varukorg
Du har inget i varukorgen
SEK Svensk Elstandard
Publikationer

Fastställer all svensk standard inom elområdet

Standarder förenklar, kvalitetssäkrar
och spar resurser

Solcellsanläggningar - Konstruktions- och typgodkännande av solcellsmoduler - Del 2: Provningsmetoder

Terrestrial photovoltaic (PV) modules - Design qualification and type approval - Part 2: Test procedures

Ansvarig kommitté:
SEK TK 82 - Direktomvandling av solenergi till elenergi
Status:
Upphävd
Svensk beteckning:
SS-EN 61215-2, utg 1:2017/AC1:2017
CENELEC Publikation:
EN 61215-2:2017/AC:2017
Fastställelsedatum:
10/17/2017
Upphävandedatum:
3/30/2024
Antal sidor:
2
Språk:
Engelska
Används med:
SS-EN 61215-2, utg 1, 2017.
Ersätts av:
ICS:
27.160.00 Solenergi
Notering:
Rättelse. Tillägget innebär att SS-EN 61215-2, utg 1, 2017, ersätter delvis tdigare fastställd svensk standard SS-EN 61646, utg 2, 2008.
Välj produkt
Digital
Papper
Papper + Digital
Hämtar information

Ansvarig kommitté

Ansvarig kommitté

SEK Svensk Elstandard

Post: Box 1284, 164 29 Kista

Besök: Kistagången 16, Kista

E-post: sek@elstandard.se

Tel: 08-444 14 00

Members of