Svensk Elstandard
Varukorg
Du har inget i varukorgen
Svensk Elstandard
Kontakta oss
Fastställer all svensk standard inom elområdet

Standarder förenklar, kvalitetssäkrar
och spar resurser

Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) - Del 6-5: Generella fordringar - Immunitetsfordringar på utrustning för kraft- och transformatorstationer och liknande miljöer

Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 6-5: Generic standards - Immunity for equipment used in power station and substation environment

Ansvarig kommitté:
SEK TK EMC - Elektromagnetisk kompatibilitet
Status:
Publicerad
Svensk beteckning:
SS-EN 61000-6-5, utg 1:2016/AC1:2018
CENELEC Publikation:
EN 61000-6-5:2015/AC:2018
IEC Publikation:
IEC 61000-6-5:2015/C1:2017
Fastställelsedatum:
2/20/2018
Upphävandedatum:
1/1/1970
Antal sidor:
6
Språk:
Engelska
Används med:
SS-EN 61000-6-5, utg 1, 2016.
ICS:
33.100.20 Immunitet
Notering:
Rättelse.
Välj produkt
Digital
Papper
Papper + Digital
Hämtar information

Ansvarig kommitté

Ansvarig kommitté

SEK Svensk Elstandard

Post: Box 1284, 164 29 Kista

Besök: Kistagången 16, Kista

E-post: sek@elstandard.se

Tel: 08-444 14 00

Members of