Svensk Elstandard
Varukorg
Du har inget i varukorgen
Svensk Elstandard
Kontakta oss
Fastställer all svensk standard inom elområdet

Standarder förenklar, kvalitetssäkrar
och spar resurser

Elektrisk utrustning för områden med explosiv gasatmosfär - Del 17: Kontroll och underhåll av elektriska installationer inom riskområden (utom gruvor)

Electrical apparatus for explosive gas atmospheres - Part 17: Inspection and maintenance of electrical installations in hazardous areas (other than mines)

Ansvarig kommitté:
SEK TK 31 - Elmateriel för explosiv atmosfär
Status:
Upphävd
Svensk beteckning:
SS-EN 60079-17, utg 2:2003
CENELEC Publikation:
EN 60079-17:2003
IEC Publikation:
IEC 60079-17:2002
Fastställelsedatum:
12/14/2003
Upphävandedatum:
8/31/2010
Utgåva:
2
Språk:
Engelska
Används med:
Ersätts av:
SS-EN 60079-17, utg 3:2008
ICS:
29.260.20 Elutrustning för explosionsfarliga miljöer, 29.260.20 Elutrustning för explosionsfarliga miljöer
Notering:
I SEK Handbok 427, utg 2:2004 återges den engelskspråkiga texten i EN 60079-17 tillsammans med en svensk översättning och informativa bilagor.

Ansvarig kommitté

Ansvarig kommitté

SEK Svensk Elstandard

Post: Box 1284, 164 29 Kista

Besök: Kistagången 16, Kista

E-post: sek@elstandard.se

Tel: 08-444 14 00

Members of