Svensk Elstandard
Varukorg
Du har inget i varukorgen
Svensk Elstandard
Kontakta oss
Fastställer all svensk standard inom elområdet

Standarder förenklar, kvalitetssäkrar
och spar resurser

Explosiv atmosfär - Del 17: Kontroll och underhåll av elektriska installationer

Explosive atmospheres - Part 17: Electrical installations inspection and maintenance

Ansvarig kommitté:
SEK TK 31 - Elmateriel för explosiv atmosfär
Status:
Upphävd
Svensk beteckning:
SS-EN 60079-17, utg 3:2008
CENELEC Publikation:
EN 60079-17:2007
IEC Publikation:
IEC 60079-17:2007
Fastställelsedatum:
6/29/2008
Upphävandedatum:
12/23/2016
Utgåva:
3
Antal sidor:
38
Språk:
Engelska
Ersätts av:
SS-EN 60079-17, utg 4:2014.
Ersätter:
SS-EN 60079-17, Utg 2:2003 + SS-EN 61241-17, Utg 1:2005
ICS:
29.260.20 Elutrustning för explosionsfarliga miljöer, 29.260.20 Elutrustning för explosionsfarliga miljöer
Notering:
Corrigendum till EN 60079-17:2007 är inarbetat i texten.
Ladda hem preview
Välj produkt
SEK e-Standard
Digital
SEK 827
Papper
SEK 827
Papper + Digital
SEK 1,158
Hämtar information

Ansvarig kommitté

Ansvarig kommitté

SEK Svensk Elstandard

Post: Box 1284, 164 29 Kista

Besök: Kistagången 16, Kista

E-post: sek@elstandard.se

Tel: 08-444 14 00

Members of