SEK Svensk Elstandard
Publikationer

Varukorg
Du har inget i varukorgen
SEK Svensk Elstandard
Publikationer

Fastställer all svensk standard inom elområdet

Standarder förenklar, kvalitetssäkrar
och spar resurser

Industriell processtyrning - Installation av nät för informationsöverföring

Industrial communication networks - Installation of communication networks in industrial premises

Ansvarig kommitté:
SEK TK 65 - Industriell processtyrning
Status:
Publicerad
Svensk beteckning:
SS-EN IEC 61918, utg 3:2018
CENELEC Publikation:
EN IEC 61918:2018
IEC Publikation:
IEC 61918:2018
Fastställelsedatum:
12/11/2018
Upphävandedatum:
1/1/1970
Utgåva:
3
Antal sidor:
190
Språk:
Engelska
Ersätter:
SS-EN 61918, utg 2, 2014, gäller ej fr o m 2021-10-25.
ICS:
25.040.40 Mätning och styrning av industriella processer, 33.020.00 Telekommunikation: allmänt, 35.240.50 IT- tillämpningar inom industrin
Notering:
Vid installation av generella kabelnät enligt SS-EN 50174-2 ska standarden användas tillsammans med standarder i serien SS-EN 50174 och, när det gäller installation av fältbussar, även tillsammans med standarder i serien SS-EN 61784-5.
Ladda hem preview
Välj produkt
SEK e-Standard
Digital
SEK 2,679
Papper
SEK 2,679
Papper + Digital
SEK 3,751
Hämtar information

Ansvarig kommitté

Ansvarig kommitté

SEK Svensk Elstandard

Post: Box 1284, 164 29 Kista

Besök: Kistagången 16, Kista

E-post: sek@elstandard.se

Tel: 08-444 14 00

Members of