Svensk Elstandard
Varukorg
Du har inget i varukorgen
Svensk Elstandard
Kontakta oss
Fastställer all svensk standard inom elområdet

Standarder förenklar, kvalitetsäkrar
och spar resurser

Industriell processtyrning - Installation av nät för informationsöverföring

Industrial communication networks - Installation of communication networks in industrial premises

Ansvarig kommitté:
SEK TK 65 - Industriell processtyrning
Status:
Upphävd
Svensk beteckning:
SS-EN 61918, utg 2:2014
CENELEC Publikation:
EN 61918:2013
IEC Publikation:
IEC 61918:2013
Fastställelsedatum:
6/10/2014
Upphävandedatum:
10/24/2021
Utgåva:
2
Antal sidor:
181
Språk:
Engelska
Ersätts av:
SS-EN IEC 61918, utg 3:2018.
Ersätter:
SS-EN 61918, utg 1, 2009, gäller ej fr o m 2016-10-02.
ICS:
25.040.40 Mätning och styrning av industriella processer, 33.020.00 Telekommunikation: allmänt, 35.240.50 IT- tillämpningar inom industrin
Notering:
Corrigendum, May 2014 till EN 61918:2013 är inarbetat i standarden. Vid installation av generella kabelnät enligt SS-EN 50174-2 ska standarden användas tillsammans med standarder i serien SS-EN 50174 och, när det gäller installation av fältbussar, även tillsammans med standarder i serien SS-EN 61784-5.
Industriell processtyrning - Installation av nät för informationsöverföring
Ladda hem preview
Välj produkt
SEK e-Standard
Digital
SEK 2,525
Papper
SEK 2,525
Papper + Digital
SEK 3,535
Hämtar information

Ansvarig kommitté

Ansvarig kommitté

SEK Svensk Elstandard

Post: Box 1284, 164 29 Kista

Besök: Kistagången 16, Kista

E-post: sek@elstandard.se

Tel: 08-444 14 00

Members of