Svensk Elstandard
Varukorg
Du har inget i varukorgen
Svensk Elstandard
Kontakta oss
Fastställer all svensk standard inom elområdet

Standarder förenklar, kvalitetssäkrar
och spar resurser

Solcellsanläggningar - Konstruktions- och typgodkännande av solcellsmoduler - Del 1-2: Särskilda fordringar för provning av moduler med celler av kadmiumtellurid (CdTe)

Terrestrial photovoltaic (PV) modules - Design qualification and type approval - Part 1-2: Special requirements for testing of thin-film Cadmium Telluride (CdTe) based photovoltaic (PV) modules

Ansvarig kommitté:
SEK TK 82 - Direktomvandling av solenergi till elenergi
Status:
Publicerad
Svensk beteckning:
SS-EN IEC 61215-1-2, utg 2:2021
CENELEC Publikation:
EN IEC 61215-1-2:2021
IEC Publikation:
IEC 61215-1-2:2021
Fastställelsedatum:
5/18/2021
Upphävandedatum:
1/1/1970
Utgåva:
2
Antal sidor:
13
Språk:
Engelska
Ersätter:
SS-EN 61215-1-2, utg 1, 2017, gäller ej fr o m 2024-03-16.
ICS:
27.160.00 Solenergi
Ladda hem preview
Välj produkt
SEK e-Standard
Digital
SEK 185
Papper
SEK 185
Papper + Digital
SEK 259
Hämtar information

Ansvarig kommitté

Ansvarig kommitté

SEK Svensk Elstandard

Post: Box 1284, 164 29 Kista

Besök: Kistagången 16, Kista

E-post: sek@elstandard.se

Tel: 08-444 14 00

Members of