SEK Svensk Elstandard
Publikationer

Varukorg
Du har inget i varukorgen
SEK Svensk Elstandard
Publikationer

Fastställer all svensk standard inom elområdet

Standarder förenklar, kvalitetssäkrar
och spar resurser

Järnvägsanläggningar - Fasta installationer - Elsäkerhet, jordning och returströmkrets - Del 1: Åtgärder till skydd mot elchock

Railway applications - Fixed installations - Electrical safety, earthing and the return circuit - Part 1: Protective provisions against electric shock

Ansvarig kommitté:
SEK TK 9 - Elutrustning för järnvägar och järnvägsfordon
Status:
Publicerad
Svensk beteckning:
SS-EN 50122-1, utg 3:2022
CENELEC Publikation:
EN 50122-1:2022
Fastställelsedatum:
10/18/2022
Upphävandedatum:
1/1/1970
Utgåva:
3
Antal sidor:
112
Språk:
Engelska
Ersätter:
SS-EN 50122-1, utg 2:2011 med ändringarna SS-EN 50122-1, utg 2:2011/A1:2011, SS-EN 50122-1, utg 2:2011/A2:2016, SS-EN 50122-1, utg 2:2011/A3:2016, SS-EN 50122-1, utg 2:2011/A4:2017 och SS-EN 50122-1, utg 2:2011/AC2:2013, gäller ej fr o m 2025-07-25.
ICS:
29.280.00 Elfordonsutrustning
Ladda hem preview
Välj produkt
SEK e-Standard
Digital
SEK 2,272
Papper
SEK 2,272
Papper + Digital
SEK 3,181
Hämtar information

Ansvarig kommitté

Ansvarig kommitté

SEK Svensk Elstandard

Post: Box 1284, 164 29 Kista

Besök: Kistagången 16, Kista

E-post: sek@elstandard.se

Tel: 08-444 14 00

Members of