Svensk Elstandard
Varukorg
Du har inget i varukorgen
Svensk Elstandard
Kontakta oss
Fastställer all svensk standard inom elområdet

Standarder förenklar, kvalitetssäkrar
och spar resurser

Järnvägsanläggningar - Fasta installationer - Elsäkerhet, jordning och returströmkrets - Del 1: Åtgärder till skydd mot elchock

Railway applications - Fixed installations - Electrical safety, earthing and the return circuit - Part 1: Protective provisions against electric shock

Ansvarig kommitté:
SEK TK 9 - Elutrustning för järnvägar och järnvägsfordon
Status:
Publicerad
Svensk beteckning:
SS-EN 50122-1, utg 2:2011
CENELEC Publikation:
EN 50122-1:2011
Fastställelsedatum:
2/8/2011
Upphävandedatum:
7/24/2025
Utgåva:
2
Antal sidor:
82
Språk:
Engelska
Ersätts av:
SS-EN 50122-1, utg 3:2022.
Ersätter:
SS-EN 50122-1, utg 1, 1997 och SS-EN 50122-1 C1, utg 1, 2007, gäller ej fr o m 2013-11-16.
ICS:
29.280.00 Elfordonsutrustning
Ladda hem preview
Välj produkt
SEK e-Standard
Digital
SEK 1,930
Papper
SEK 1,930
Papper + Digital
SEK 2,702
Hämtar information

Ansvarig kommitté

Ansvarig kommitté

SEK Svensk Elstandard

Post: Box 1284, 164 29 Kista

Besök: Kistagången 16, Kista

E-post: sek@elstandard.se

Tel: 08-444 14 00

Members of