Svensk Elstandard
Svensk Elstandard
Kontakta oss
Fastställer all svensk standard inom elområdet

Standarder förenklar, kvalitetsäkrar
och spar resurser

Elektrisk utrustning för medicinskt bruk - Säkerhet och väsentliga prestanda - Del 1-6: Allmänna fordringar - Tilläggsstandard: Användarvänlighet

Medical electrical equipment - Part 1-6: General requirements for basic safety and essential performance - Collateral standard: Usability

Ansvarig kommitté:
SEK TK 62 - Elektrisk utrustning för medicinskt bruk
Status:
Publicerad
Svensk beteckning:
SS-EN 60601-1-6, utg 3:2010
CENELEC Publikation:
EN 60601-1-6:2010
IEC Publikation:
IEC 60601-1-6:2010
Fastställelsedatum:
6/20/2010
Upphävandedatum:
1/1/1970
Utgåva:
3
Antal sidor:
25
Språk:
Engelska
Ersätter:
SS-EN 60601-1-6, utg 2, 2007 och SS-EN 60601-1-6/C1, utg 1, 2010, gäller ej fr o m 2013-04-01.
ICS:
11.040.00 Medicinsk utrustning, 11.000.00 Hälso- och sjukvård
PreviewWebbshop

Ansvarig kommitté

Ansvarig kommitté

SEK Svensk Elstandard

Post: Box 1284, 164 29 Kista

Besök: Kistagången 16, Kista

E-post: sek@elstandard.se

Tel: 08-444 14 00

Members of