Svensk Elstandard
Varukorg
Du har inget i varukorgen
Svensk Elstandard
Kontakta oss
Fastställer all svensk standard inom elområdet

Standarder förenklar, kvalitetssäkrar
och spar resurser

Solceller - Konstruktions- och typgodkännande av solcellsmoduler av kristallint kisel

Crystalline silicon terrestrial photovoltaic (PV) modules - Design qualification and type approval

Ansvarig kommitté:
SEK TK 82 - Direktomvandling av solenergi till elenergi
Status:
Upphävd
Svensk beteckning:
SS-EN 61215, utg 2:2005
CENELEC Publikation:
EN 61215:2005
IEC Publikation:
IEC 61215:2005
Fastställelsedatum:
6/14/2005
Upphävandedatum:
2/9/2020
Utgåva:
2
Språk:
Engelska
Används med:
Ersätts av:
Delvis av SS-EN 61215-1, utg 1:2017, SS-EN 61215-1-1, utg 1:2017 och SS-EN 61215-2, utg 1:2017.
ICS:
27.160.00 Solenergi, 27.160.00 Solenergi
Notering:
Något svenskt dokument finns inte, utan läsaren hänvisas till motsvarande IEC-standard, där det tekniska innehållet finns. Ersätts delvis av SS-EN 61215-1, utg 1:2017, SS-EN 61215-1-1, utg 1:2017 och SS-EN 61215-2, utg 1:2017.

Ansvarig kommitté

Ansvarig kommitté

SEK Svensk Elstandard

Post: Box 1284, 164 29 Kista

Besök: Kistagången 16, Kista

E-post: sek@elstandard.se

Tel: 08-444 14 00

Members of