SEK Svensk Elstandard
Publikationer

Varukorg
Du har inget i varukorgen
SEK Svensk Elstandard
Publikationer

Fastställer all svensk standard inom elområdet

Standarder förenklar, kvalitetssäkrar
och spar resurser

Fastighetsnät för informationsöverföring - Generella kabelnät - Del 2: Kontor

Information technology - Generic cabling systems - Part 2: Office premises

Ansvarig kommitté:
SEK TK 215 - Elektrotekniska aspekter på telenät och teleutrustning
Status:
Upphävd
Svensk beteckning:
SS-EN 50173-2, utg 1:2007/A1:2011
CENELEC Publikation:
EN 50173-2:2007/A1
Fastställelsedatum:
3/8/2011
Upphävandedatum:
3/18/2021
Antal sidor:
14
Språk:
Engelska
Används med:
SS-EN 50173-2, utg 1, 2007, som fr o m 2013-12-01 inte gäller utan detta tillägg A1.
Ersätts av:
SS-EN 50173-2, utg 2:2018.
ICS:
33.040.50 Linjer, förbindelser och kretsar
Välj produkt
Digital
SEK 191
Papper
SEK 191
Papper + Digital
SEK 267
Hämtar information

Ansvarig kommitté

Ansvarig kommitté

SEK Svensk Elstandard

Post: Box 1284, 164 29 Kista

Besök: Kistagången 16, Kista

E-post: sek@elstandard.se

Tel: 08-444 14 00

Members of