Svensk Elstandard
Varukorg
Du har inget i varukorgen
Svensk Elstandard
Kontakta oss
Fastställer all svensk standard inom elområdet

Standarder förenklar, kvalitetsäkrar
och spar resurser

Fastighetsnät för informationsöverföring - Installation av kabelnät - Del 1: Planering och kvalitetssäkring

Information technology - Cabling installation - Part 1: Installation specification and quality assurance

Ansvarig kommitté:
SEK TK 215 - Elektrotekniska aspekter på telenät och teleutrustning
Status:
Upphävd
Svensk beteckning:
SS-EN 50174-1, utg 2:2009/A1:2011
CENELEC Publikation:
EN 50174-1:2009/A1:2011
Fastställelsedatum:
6/7/2011
Upphävandedatum:
5/20/2021
Antal sidor:
19
Språk:
Engelska
Används med:
SS-EN 50174-1, utg 2, 2009, som fr o m 2014-01-01 inte gäller utan detta tillägg A1.
Ersätts av:
SS-EN 50174-1, utg 3:2018.
ICS:
35.110.00 Nätarkitekturer
Fastighetsnät för informationsöverföring - Installation av kabelnät - Del 1: Planering och kvalitetssäkring
Välj produkt
Digital
SEK 360
Papper
SEK 360
Papper + Digital
SEK 504
Hämtar information

Ansvarig kommitté

Ansvarig kommitté

SEK Svensk Elstandard

Post: Box 1284, 164 29 Kista

Besök: Kistagången 16, Kista

E-post: sek@elstandard.se

Tel: 08-444 14 00

Members of