SEK Svensk Elstandard
Publikationer

Varukorg
Du har inget i varukorgen
SEK Svensk Elstandard
Publikationer

Fastställer all svensk standard inom elområdet

Välkommen på en crash course om standardisering för att stärka din ställning på arbetsmarknaden!

SEK Svensk Elstandard utbildar studenter genom den kostnadsfria kursen That's standard - A crash course on standards. Sätter du standardiseringskunskap på din cv signalerar du att du har kunskap om områden och marknader som är viktiga för din framtida arbetsgivare.

Kursen ger dig grundläggande kunskap om vad standardisering är, hur ett deltagande i standardiseringsverksamheten ser ut, hur ett engagemang i Sverige kopplas till det internationella arbetet, vad som pågår och är på gång just nu, fördelarna med ett deltagande och kunskap om standardisering och praktisk erfarenhet av ett case där vi tillsammans går igenom och arbetar fram en praktiskt användbar standard för en hållbar framtid.

Denna sida kommer uppdateras med information om nästa tillfälle av That's standard.

Tekniska kommittéer

SEK Svensk Elstandard Tekniska kommitté 11

SEK har idag ungefär 100 kommittéer som täcker ett brett spann av teknikområden

SEK Svensk Elstandard

Post: Box 1284, 164 29 Kista

Besök: Kistagången 16, Kista

E-post: sek@elstandard.se

Tel: 08-444 14 00

Members of