SEK Svensk Elstandard
Publikationer

Varukorg
Du har inget i varukorgen
SEK Svensk Elstandard
Publikationer

Fastställer all svensk standard inom elområdet

Handböckerna förenklar ditt arbete
med standarder

SEK Handbok 419

SEK Handbok 419 - Dokumentation av elanläggningar - Strukturering, dokumentation och märkning av elutrustningar i byggnader

Med förklaringar, råd och exempel visar SEK Handbok 419 hur man bygger upp en dokumentation av en elanläggning med hjälp av standarderna SS-EN 81346-1 för strukturering och SS-EN 81346-2 för referensbeteckningar. Exemplen har genomgående hämtats från området elinstallationer i byggnader och visar därför framförallt strukturering och utformning av strukturscheman och översiktsscheman samt märkning av kablar och apparater i lågspänningsanläggningar.

 

Handboken ger en översiktlig introduktion och allmänna anvisningar och redovisar bakgrundsmaterial. Dokumentation och märkning beskrivs och förklaras i anslutning till olika exempel på elinstallationer. I den nya utgåvan har dessa avsnitt setts över och i ett nytt avsnitt behandlas hur installationsdokumenten utformas, baserat på struktureringen och på standarden SS-EN 61082-1. Dessutom har bilagorna med bokstavskoder och grafiska symboler utökats.

 

SEK Handbok 419 kompletterar SEK Handbok 439 som ger en är en bred genomgång av alla aspekter på dokumentation av en elektrisk utrustning eller anläggning.

Ansvarig kommitté:
TK 3 - Dokumentation och grafiska symboler
Beteckning:
SEK Handbok 419, utg 3:2013
Sidantal:
126
Språk:
Svenska
ISBN:
978-91-89667-55-6
978-91-89667-57-0 (Digital)
E-nummer:
1699513
SEK Handbok 419 - Dokumentation av elanläggningar - Strukturering, dokumentation och märkning av elutrustningar i byggnader
Ladda hem preview
Välj produkt
SEK e-Standard
Digital
SEK 529
Bok
SEK 529
Bok + Digital
SEK 741
Hämtar information

Ansvarig kommitté

Ansvarig kommitté

SEK Svensk Elstandard

Post: Box 1284, 164 29 Kista

Besök: Kistagången 16, Kista

E-post: sek@elstandard.se

Tel: 08-444 14 00

Members of