Svensk Elstandard
Varukorg
Du har inget i varukorgen
Svensk Elstandard
Kontakta oss
Fastställer all svensk standard inom elområdet

SEK TK 3

Dokumentation och grafiska symboler

SEK TK 3 speglar den internationella IEC TC 3 med underkommittéerna SC 3C och SC 3D. IEC startade sitt arbete 1910.

Kommittén arbetar inom tre viktiga och grundläggande områden:

  • Framställning och representation av information på ett sådant sätt att den kan förstås och hanteras av maskiner. I detta ingår hantering av information och dokumentation under en anläggnings eller ett systems hela livstid, och att lägga fast klasser och egenskaper (semantiska data) och informationsmodeller för strukturering av tekniska data. Standarden IEC 61360-1 ligger till grund för databasen IEC CDD för dataelementtyper för elektriska komponenter och för den internationella databasen för materialdeklarationer. IEC TC 3 samarbetar på det här området med andra kommittéer (framförallt IEC TC 65 - Industriell processtyrning), med olika grupper inom ISO samt med ECLASS.
  • Grafiska symboler för teknisk dokumentation och för interaktion mellan människa och utrustning, alltså ritningsregler och schemasymboler och symboler för användning på utrustning – till exempel på hushållsapparater och laboratorieutrustning. Standarderna för grafiska symboler är utförda som databaser.
  • Regler, principer och metoder för märkning och identifiering av information på elektriska produkter och installationer, främst av betydelse för säkerheten. I detta ingår bland annat färgmärkning, beteckningar för vissa ledare samt principer för kodning av indikeringar och manöverdon.

Sverige håller genom SEK Svensk Elstandard, det internationella sekretariatet för IEC TC 3. Förutom att behandla förslag till nya och ändrade symboler, har de stora projekten under senare tid varit att göra klart den nya utgåvan av IEC 81346-1 med grundläggande regler för struktureringsprinciper och referensbeteckningar, och av IEC 61355-1 för klassificering och beteckning av dokumentslag.

SEK TK 3 har hand om utgivningen av SEK Handbok 419 - Dokumentation av elanläggningar och SEK Handbok 439 - Dokumentation av industriella anläggningar.


Bevakar

  • IEC TC 3 Documentation, graphical symbols and representations of technical information
  • IEC TC 3/SC 3C Graphical symbols for use on equipment
  • IEC TC 3/SC 3D Classes, Properties and Identification of products - Common Data Dictionary (CDD)

Thomas Borglin

SEK Svensk Elstandard

Teknisk expert

Arbetar deltid.

thomas.borglin@elstandard.se

Nyheter från SEK TK 3

Månadens standard – Strukturer för system

Månadens standard – Strukturer för system

Den internationella standarden IEC 81346-1 ger de allmänna principerna för hur man strukturerar tekniska system, information om dem och hur man bygger upp referensbeteckningarna. Nu finns den nya utgåvan på svenska!

SEK Svensk Elstandard

Post: Box 1284, 164 29 Kista

Besök: Kistagången 16, Kista

E-post: sek@elstandard.se

Tel: 08-444 14 00

Members of