SEK Svensk Elstandard
Publikationer

Varukorg
Du har inget i varukorgen
SEK Svensk Elstandard
Publikationer

Fastställer all svensk standard inom elområdet

Handböckerna förenklar ditt arbete
med standarder

SEK Handbok 426

SEK Handbok 426 - Klassning av explosionsfarliga områden - Områden med explosiv gasatmosfär

SEK Handbok 426 Klassning av explosionsfarliga områden – Områden med explosiv gasatmosfär, utg 6, behandlar zonklassning av områden där explosionsrisken främst betingas av brandfarlig gas, vätska eller ånga. Den innehåller standarden SS-EN IEC 60079-10-1:2021 på engelska och i svensk översättning samt ett antal informativa bilagor.
 
De svenska informativa bilagorna innehåller bl a klassningsexempel, en sammanfattning av brännbara gasers och ångors egenskaper samt tabeller med data för brännbara gaser och ångor.

Ansvarig kommitté:
TK 31 - Elmateriel för explosiv atmosfär
Beteckning:
SEK Handbok 426, utg 6:2023
Sidantal:
339
Språk:
Flerspråkig
ISBN:
978-91-89151-04-8 (Digital)
978-91-89151-03-1
E-nummer:
1699562
Notering:
Innehåller SS-EN IEC 60079-10-1, utg 3:2021 på svenska och engelska. Dessutom ett antal helsvenska bilagor.
SEK Handbok 426 - Klassning av explosionsfarliga områden - Områden med explosiv gasatmosfär
Ladda hem preview
Välj produkt
SEK e-Standard
Digital
SEK 1,189
Bok
SEK 1,189
Bok + Digital
SEK 1,665
Hämtar information

Ansvarig kommitté

Ansvarig kommitté

SEK Svensk Elstandard

Post: Box 1284, 164 29 Kista

Besök: Kistagången 16, Kista

E-post: sek@elstandard.se

Tel: 08-444 14 00

Members of