SEK Svensk Elstandard
Publikationer

Varukorg
Du har inget i varukorgen
SEK Svensk Elstandard
Publikationer

Fastställer all svensk standard inom elområdet

Handböckerna förenklar ditt arbete
med standarder

SEK Handbok 433

SEK Handbok 433 - Statisk elektricitet i explosionsfarliga områden

SEK Handbok 433 visar vad man kan göra för att minska risken för antändning och elstötar till följd av statisk elektricitet, främst vid hantering av vätskor, gaser och pulver i olika processer och moment i industri och handel.

 

Hur man väljer rätt material – och kombination av material – i utrustningen betonas och beskrivs, liksom dimensionering av rör och utförande av jordning och potentialutjämning. För att ge en förståelse beskrivs också bakgrunden och hur de elektrostatiska riskerna uppstår.

 

Denna utgåva är reviderad och utökad, framförallt beträffande vätskor.

 

Handboken är en översättning till svenska av IEC TS 60079-32-1 (CENELEC TR 60079-32-1) och ersätter den första utgåvan från 2003.

Ansvarig kommitté:
TK 31 - Elmateriel för explosiv atmosfär
Beteckning:
SEK Handbok 433, utg 2:2016
Sidantal:
163
Språk:
Svenska
ISBN:
978-91-89667-71-6 (Digital)
978-91-89667-70-9
SEK Handbok 433 - Statisk elektricitet i explosionsfarliga områden
Ladda hem preview
Välj produkt
SEK e-Standard
Digital
SEK 528
Bok
SEK 528
Bok + Digital
SEK 739
Hämtar information

Ansvarig kommitté

Ansvarig kommitté

SEK Svensk Elstandard

Post: Box 1284, 164 29 Kista

Besök: Kistagången 16, Kista

E-post: sek@elstandard.se

Tel: 08-444 14 00

Members of