SEK Svensk Elstandard
Publikationer

Varukorg
Du har inget i varukorgen
SEK Svensk Elstandard
Publikationer

Fastställer all svensk standard inom elområdet

Handböckerna förenklar ditt arbete
med standarder

SEK Handbok 445

SEK Handbok 445 - Överspänningar i lågspänningsnät - Orsaker, förekomst och egenskaper

SEK Handbok 445 vänder sig till dem som vill veta mera om överspänningar i lågspänningsnät, hur och var de uppstår och vilka egenskaper de har.  
 
Boken ger en introduktion till ämnet och presenterar resultat och slutsatser från studier och försök som genomförts i olika länder. Åsköverspänningar, kopplingsöverspänningar och temporära överspänningar behandlas var för sig. Även överspänningar till följd av ömsesidig påverkan mellan elnät och telenät behandlas. Till varje kapitel hör ett fördjupningsavsnitt.  

 
Boken beskriver endast översiktligt hur överspänningarnas verkningar kan begränsas.  
 
SEK Handbok 445 är en översättning av en teknisk rapport med beteckningen IEC TR 62066, som utarbetats inom IEC, International Electrotechnical Commission och överensstämmer med den tyska standarden DIN VDE 0184.

Ansvarig kommitté:
TK 64 - Elinstallationer för lågspänning samt skydd mot elchock
Beteckning:
SEK Handbok 445, utg 1:2006
Sidantal:
139
Språk:
Svenska
ISBN:
978-91-89667-75-4 (Digital)
978-91-89667-20-4
SEK Handbok 445 - Överspänningar i lågspänningsnät - Orsaker, förekomst och egenskaper
Ladda hem preview
Välj produkt
SEK e-Standard
Digital
SEK 369
Bok
SEK 369
Bok + Digital
SEK 517
Hämtar information

Ansvarig kommitté

Ansvarig kommitté

SEK Svensk Elstandard

Post: Box 1284, 164 29 Kista

Besök: Kistagången 16, Kista

E-post: sek@elstandard.se

Tel: 08-444 14 00

Members of