SEK Svensk Elstandard
Publikationer

Varukorg
Du har inget i varukorgen
SEK Svensk Elstandard
Publikationer

Fastställer all svensk standard inom elområdet

Handböckerna förenklar ditt arbete
med standarder

SEK Handbok 446

SEK Handbok 446 - Elanläggningar - Säkerhet vid arbete

Denna utgåva av handboken går inte längre att köpa. En ny utgåva håller på att färdigställas.

Vill du få mailutskick om nya utgåvan av SEK Handbok 446? Anmäl dig här.

 

SEK Handbok 446 utgåva 2:2014 består av innehållet i standarden SS-EN 50110-1, utg 3:2013 Skötsel av elektriska anläggningar samt kommentarer till standarden som utarbetats av SEK TK 78. I en bilaga återges Elsäkerhetsverkets skötselföreskrifter. Handboken är i format A5.

Ansvarig kommitté:
TK 78 - Säkerhet vid arbete - metoder, verktyg och materiel
Beteckning:
SEK Handbok 446, utg 2:2014
Sidantal:
72
Språk:
Svenska
ISBN:
978-91-89667-59-4 (Digital)
978-91-89667-58-7
E-nummer:
1699511
Notering:
Innehåller SS-EN 50110-1, utg 3:2013. Handboken är i format A5.
SEK Handbok 446 - Elanläggningar - Säkerhet vid arbete
Ladda hem preview

Ansvarig kommitté

Ansvarig kommitté

SEK Svensk Elstandard

Post: Box 1284, 164 29 Kista

Besök: Kistagången 16, Kista

E-post: sek@elstandard.se

Tel: 08-444 14 00

Members of