SEK Svensk Elstandard
Publikationer

Varukorg
Du har inget i varukorgen
SEK Svensk Elstandard
Publikationer

Fastställer all svensk standard inom elområdet

Handböckerna förenklar ditt arbete
med standarder

SEK Handbok 447

SEK Handbok 447 - Generatoraggregat - Tekniska anvisningar för anslutning och drift av generatoraggregat

SEK Handbok 447 ger information och praktiska anvisningar om val, anslutning och drift av bärbara, traktormonterade, transportabla eller fasta aggregat i storlekar upp till cirka 50 kVA. Avancerade stationära aggregat behandlas inte. Den vänder sig till dem som tillverkar eller importerar, säljer eller hyr ut generatoraggregat för reservkraftändamål eller för matning av tillfälliga anläggningar eller enskilda objekt, men kan också användas av mer eller mindre fackkunniga användare.  
 
Handboken vill ge vägledning och svar på de viktigaste frågorna som kan uppstå vid val och användning av generatoraggregat i olika tillämpningar. Tillverkare ska lämna information om aggregatets skötsel, men ofta saknar användaren information om andra viktiga frågor, t ex om jordning, skydd och om aggregatens uppträdande under olika förhållanden. Syftet med handboken är att råda bot på detta.

Ansvarig kommitté:
TK 64 - Elinstallationer för lågspänning samt skydd mot elchock
Beteckning:
SEK Handbok 447, utg 1.1:2014
Sidantal:
37
Språk:
Svenska
ISBN:
978-91-89667-60-0 (Digital)
978-91-89667-34-1
E-nummer:
1699519
SEK Handbok 447 - Generatoraggregat - Tekniska anvisningar för anslutning och drift av generatoraggregat
Ladda hem preview
Välj produkt
SEK e-Standard
Digital
SEK 258
Bok
SEK 258
Bok + Digital
SEK 361
Hämtar information

Ansvarig kommitté

Ansvarig kommitté

SEK Svensk Elstandard

Post: Box 1284, 164 29 Kista

Besök: Kistagången 16, Kista

E-post: sek@elstandard.se

Tel: 08-444 14 00

Members of