SEK Svensk Elstandard
Publikationer

Varukorg
Du har inget i varukorgen
SEK Svensk Elstandard
Publikationer

Fastställer all svensk standard inom elområdet

Handböckerna förenklar ditt arbete
med standarder

SEK Handbok 455

SEK Handbok 455 - Dokumentation av teleanläggningar - Ny och gammal standard

SEK Handbok 455 innehåller utgåva 6 av standarden SS 455 12 01 och T1:2007 för dokumentation av teletekniska anläggningar. Den innehåller också de gamla standarder som ersätts av den nya och som upphörde att gälla den 1 april 2006. Därmed finns både de nya och gamla reglerna för identifiering och registrering av anslutningspunkter m m i teletekniska anläggningar samlade i ett band.  
 

Den nya standarden är anpassad till övriga dokumentationsstandarder och en introduktion till dessa ges i en bilaga. Handboken vänder sig till dem som projekterar, installerar, utökar och underhåller tele- och datainstallationer.

Ansvarig kommitté:
TK 215 - Elektrotekniska aspekter på telenät och teleutrustning
Beteckning:
SEK Handbok 455, utg 1.1:2012
Sidantal:
226
Språk:
Svenska
ISBN:
978-91-89667-76-1 (Digital)
Notering:
Innehåller SS 455 12 01, utg 6, 2005 och T1:2007 samt de standarder denna ersätter: SEN 551215, SEN 551216, SEN 551217, SEN 551218, SEN 551219, SEN 551220, SEN 551221, SEN 551222, SEN 551223, m fl
SEK Handbok 455 - Dokumentation av teleanläggningar - Ny och gammal standard
Ladda hem preview
Välj produkt
SEK e-Standard
Digital
SEK 648
Hämtar information

Ansvarig kommitté

Ansvarig kommitté

SEK Svensk Elstandard

Post: Box 1284, 164 29 Kista

Besök: Kistagången 16, Kista

E-post: sek@elstandard.se

Tel: 08-444 14 00

Members of