SEK Svensk Elstandard
Publikationer

Varukorg
Du har inget i varukorgen
SEK Svensk Elstandard
Publikationer

Fastställer all svensk standard inom elområdet

Handböckerna förenklar ditt arbete
med standarder

SEK Handbok 458

SEK Handbok 458 - Laddning av elfordon

SEK Handbok 458 Laddning av elfordon kompletterar gällande standarder med vägledning och förtydliganden och ger råd till dem som installerar eller påverkar beslut om installation av laddinfrastruktur för elfordon.  
 
Handboken vänder sig främst till projektörer, installatörer och besiktningsförrättare, men kan även läsas av beställare och innehavare av installationer för elfordonsladdning. Handboken riktar sig också till fordonsbranschen, som till exempel fordonsförsäljningsföretag och serviceverkstäder som ger råd till personer med laddbara elfordon, samt till fastighetsägare som har att ta beslut om laddningsplatser för elfordon.  
 
Handboken tar upp de olika laddningsmoderna och olika kontaktdon samt förutsättningar och fordringar för elinstallationen.  
 
Handboken är baserad på Elinstallationsreglerna och produktstandarder för elfordonsladdning.

Ansvarig kommitté:
TK 64 - Elinstallationer för lågspänning samt skydd mot elchock
Beteckning:
SEK Handbok 458, utg 1:2019
Sidantal:
32
Språk:
Svenska
ISBN:
978-91-984521-5-0 (Digital)
978-91-984521-4-3
E-nummer:
1699537
Notering:
Handboken är framtagen av Örjan Borgström på uppdrag av SEK Svensk Elstandard och har remissbehandlats i SEKs tekniska kommittéer TK 64, Elinstallationer för lågspänning samt skydd mot elchock, och TK 69, Elbilsdrift.
SEK Handbok 458 - Laddning av elfordon
Ladda hem preview
Välj produkt
SEK e-Standard
Digital
SEK 269
Bok
SEK 269
Bok + Digital
SEK 377
Hämtar information

Ansvarig kommitté

Ansvarig kommitté

SEK Svensk Elstandard

Post: Box 1284, 164 29 Kista

Besök: Kistagången 16, Kista

E-post: sek@elstandard.se

Tel: 08-444 14 00

Members of