SEK Svensk Elstandard
Publikationer

Varukorg
Du har inget i varukorgen
SEK Svensk Elstandard
Publikationer

Fastställer all svensk standard inom elområdet

Handböckerna förenklar ditt arbete
med standarder

SEK Handbok 459

SEK Handbok 459 - Fastighetsnät - Installation av kabelnät för informationsöverföring

SEK Handbok 459, vänder sig både till dem som offererar, planerar och genomför installationer och till dem som beställer och förvaltar de färdiga installationerna, som fastighetsägare och byggföretag.

 

Handboken innehåller de senaste utgåvorna av standarderna SS-EN 50174-1 och SS-EN 50174-2, på svenska och med råd och kommentarer inlagda i texten. Den behandlar planering, kvalitetssäkring och genomförande av installationer, både med fiber- och metallkablar. Alla typer av fastigheter omfattas. Kontor, industri, bostäder och datacentraler behandlas i särskilda avsnitt. Även installationer för fastighetens egna funktioner ingår, som ventilation, larm osv.
 

Handboken är tänkt att säkerställa att kabelnäten fungerar som planerat när det gäller kapacitet och driftsäkerhet. Dessutom betonas åtgärder för att förbereda för framtida krav. Beställarens kravspecifikation och installatörens kvalitetsplan behandlas grundligt och utgör tillsammans den stomme som handboken är uppbyggd på. Men handboken behandlar också praktiska frågor, som relevanta gränssnitt till externa nätverk, fordringar på den fysiska infrastrukturen, åtkomlighet, fjärrmatning, separation mellan nät och andra liknande frågor.

Se en liten film om handboken nedan!

Ansvarig kommitté:
TK 215 - Elektrotekniska aspekter på telenät och teleutrustning
Beteckning:
SEK Handbok 459, utg 1:2020
Sidantal:
186
Språk:
Svenska
ISBN:
978-91-984521-7-4 (Digital)
978-91-984521-6-7
E-nummer:
1699539
SEK Handbok 459 - Fastighetsnät - Installation av kabelnät för informationsöverföring
Ladda hem preview
Välj produkt
SEK e-Standard
Digital
SEK 869
Bok
SEK 869
Bok + Digital
SEK 1,217
Hämtar information

Ansvarig kommitté

Ansvarig kommitté

SEK Svensk Elstandard

Post: Box 1284, 164 29 Kista

Besök: Kistagången 16, Kista

E-post: sek@elstandard.se

Tel: 08-444 14 00

Members of