Svensk Elstandard
Varukorg
Du har inget i varukorgen
Svensk Elstandard
Kontakta oss
Fastställer all svensk standard inom elområdet

Internet of Things som organiserar sig själv

2021-02-11

Apparater som kan anslutas till internet of things, IoT, vill kanske organisera sina kontakter själva. Internationellt projekt lägger grunden för det.

I ett IoT-system är ett nätverk inte nödvändigtvis bara en grundläggande organisationsstruktur, utan också något som kan anpassas för att stödja systemets applikationer och tjänster. En utveckling som är på gång är att IoT-enheter själva söker kontakt med omkringliggande enheter för att själva organisera ett lämpligt nätverk.

Sådana nät kan vara mer eller mindre tillfälliga och organisera sig enligt olika principer. Nätet kan eftersträva en viss uppbyggnad (topologi), ha en inriktning mot ett gemensamt mål (eller händelse) eller organisera sig för att lösa en gemensam uppgift (som att skydda ett infrastrukturobjekt). Organisationen kan också baseras på var apparaterna finns eller på någon ändring i den omgivande miljön.

Ett projekt för att formulera och beskriva grundläggande principer och egenskaper för sådana IoT-system drivs i samarbete mellan de båda internationella standardiseringsorganisationerna IEC och ISO. Resultatet ska också ge vägledning för hur man gör för att utnyttja apparaternas organisationsförmåga när man konstruerar IoT-system.

Svenska företag, universitet, myndigheter och organisationer deltar genom spegelkommittén SEK TK IoT, Sakernas internet. Den organiseras av standardiseringsorganisationen SEK Svensk Elstandard, som är den svenska medlemmen i IEC och svarar för standardisering inom el och elektronik i Sverige.

Andra aktuella internationella projekt inom IoT-området är till exempel att lägga grunden för elektronisk varumärkning baserad på IoT och att göra en översyn av standarden för en referensarkitektur för IoT-system. Flera projekt handlar om undervattenssystem. Andra områden där man arbetar tillsammans inom IEC är t ex industriautomation, välfärdsteknologi och materialdeklarationer.

Bettina Funk

SEK Svensk Elstandard

Teknisk expert – Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)

08-444 14 20

bettina.funk@elstandard.se

SEK Svensk Elstandard

Post: Box 1284, 164 29 Kista

Besök: Kistagången 16, Kista

E-post: sek@elstandard.se

Tel: 08-444 14 00

Members of