SEK Svensk Elstandard
Publikationer

Varukorg
Du har inget i varukorgen
SEK Svensk Elstandard
Publikationer

Fastställer all svensk standard inom elområdet

SEK TK IoT

Sakernas internet

Internet of Things – sakernas internet – berör många områden. Referensarkitektur, interoperabilitet och frågor kring IoT-tjänsters pålitlighet och trovärdighet är övergripande ämnen som förstås finns bland föreslagna och pågående IoT-projekt.

Ett internationellt samarbete pågår för att ta fram standard med en metodik för att realisera och upprätthålla trovärdighet i system och tjänster som bygger på sakernas internet, IoT. Eller, som det står på engelska: a methodology for trustworthiness of IoT systems/services. Arbetet riktas mot generella IoT-system eller IoT-tjänster som är gemensamma för olika områden. Som exempel på innehåll ges bland annat modellering av system och tjänster, respons baserat på risker samt samarbete och delning av information. 

SEK TK IoT har tagit fram en svensk vokabulär för IoT-termer som baseras på internationell motsvarighet och de svenska intressenternas konsensus. Den finns tillgänglig på electropedia.org genom att välja svenska på drop-down-menyn.

Intresserade företag, organisationer, myndigheter och högskolor är välkomna att delta och bidra i arbetet genom den tekniska kommittén SEK TK IoT.

Motsvarande internationella kommitté är ISO/IEC JTC 1/SC 41.

Bevakar

  • IEC SyC COMM Communication Technologies and Architectures
  • IEC ISO/IEC JTC 1/SC 41 Internet of Things and Digital Twin
  • IEC TC 124 Wearable electronic devices and technologies
  • CENELEC CEN/CLC/JTC 13 Cybersecurity and Data Protection

Felix Sonebäck

SEK Svensk Elstandard

Projektsamordnare

08-444 14 10

felix.soneback@elstandard.se

Nyheter från SEK TK IoT

Månadens standard – Smarta kroppsburna nätverk

Månadens standard – Smarta kroppsburna nätverk

Månadens standard har fastställts som SS-EN IEC IEC 63203-801-2 och beskriver hur man utför lågkomplext medium access control (MAC) för Smart Body Area Network (SmartBAN). Enkelt uttryckt kan man säga att det vägleder i hur man för nätverk med kroppsburen elektronik hanterar åtkomst, adressering och kommunikation.

SEK Svensk Elstandard

Post: Box 1284, 164 29 Kista

Besök: Kistagången 16, Kista

E-post: sek@elstandard.se

Tel: 08-444 14 00

Members of