SEK Svensk Elstandard
Publikationer

Varukorg
Du har inget i varukorgen
SEK Svensk Elstandard
Publikationer

Fastställer all svensk standard inom elområdet

SEK TK 106

Elektromagnetiska fält – Gränsvärden och mätmetoder

IEC TC 106 arbetar med standardisering av metoder för mätning och beräkning för bedömning av människors exponering för elektriska, magnetiska och elektromagnetiska fält. I uppgiften ingår:

  • mätmetoder, instrument och rutiner
  • beräkningsmetoder
  • metoder för bedömning av exponeringen från bestämda källor
  • grundstandarder för andra källor
  • bedömning av osäkerhet

Hela området från 0 Hz till 300 GHz omfattas. I arbetet ingår inte att bestämma gränser för exponering, eller metoder för att minska exponering.

Bevakar

  • IEC TC 106 Methods for the assessment of electric, magnetic and electromagnetic fields associated with human exposure
  • CENELEC TC 106X Electromagnetic fields in the human environment

Kanslikontakt

Ingvar Eriksson

SEK Svensk Elstandard

Teknisk expert – Elektriska bruksföremål, belysning och maskiners elutrustning

08-444 14 16

ingvar.eriksson@elstandard.se

Nyheter från SEK TK 106

Månadens standard – Trådlösa enheter i vår närhet

Månadens standard – Trådlösa enheter i vår närhet

SS-EN IEC/IEEE 63195-1 has tagits fram i internationellt samarbete som beskriver metoder för att bedöma effekttätheten gällande exponering från trådlösa enheter som alstrar elektromagnetiska fält och som ska användas i närheten av kropp och huvud.

SEK Svensk Elstandard

Post: Box 1284, 164 29 Kista

Besök: Kistagången 16, Kista

E-post: sek@elstandard.se

Tel: 08-444 14 00

Members of