SEK Svensk Elstandard
Publikationer

Varukorg
Du har inget i varukorgen
SEK Svensk Elstandard
Publikationer

Fastställer all svensk standard inom elområdet

SEK TK 106

Elektromagnetiska fält – Gränsvärden och mätmetoder

IEC TC 106 Methods for the assessment of electric, magnetic and electromagnetic fields associated with human exposure arbetar med standardisering av metoder för mätning och beräkning för bedömning av människors exponering för elektriska, magnetiska och elektromagnetiska fält. I uppgiften ingår:

  • mätmetoder, instrument och rutiner
  • beräkningsmetoder
  • metoder för bedömning av exponeringen från bestämda källor
  • grundstandarder för andra källor
  • bedömning av osäkerhet

Hela området från 0 Hz till 300 GHz omfattas. I arbetet ingår inte att bestämma gränser för exponering, eller metoder för att minska exponering.

Bevakar

  • IEC TC 106 Methods for the assessment of electric, magnetic and electromagnetic fields associated with human exposure
  • CENELEC TC 106X Electromagnetic fields in the human environment

Kanslikontakt

Ingvar Eriksson

SEK Svensk Elstandard

Teknisk expert – Elektriska bruksföremål, belysning och maskiners elutrustning

08-444 14 16

ingvar.eriksson@elstandard.se

Nyheter från SEK TK 106

Månadens standard – Trådlösa enheter i vår närhet

Månadens standard – Trådlösa enheter i vår närhet

SS-EN IEC/IEEE 63195-1 has tagits fram i internationellt samarbete som beskriver metoder för att bedöma effekttätheten gällande exponering från trådlösa enheter som alstrar elektromagnetiska fält och som ska användas i närheten av kropp och huvud.

SEK Svensk Elstandard

Post: Box 1284, 164 29 Kista

Besök: Kistagången 16, Kista

E-post: sek@elstandard.se

Tel: 08-444 14 00

Members of