SEK Svensk Elstandard
Publikationer

Varukorg
Du har inget i varukorgen
SEK Svensk Elstandard
Publikationer

Fastställer all svensk standard inom elområdet

Nyheter från SEK TK 106

Månadens standard – Trådlösa enheter i vår närhet

Månadens standard – Trådlösa enheter i vår närhet

SS-EN IEC/IEEE 63195-1 has tagits fram i internationellt samarbete som beskriver metoder för att bedöma effekttätheten gällande exponering från trådlösa enheter som alstrar elektromagnetiska fält och som ska användas i närheten av kropp och huvud.

Tillbaka till SEK TK 106

SEK Svensk Elstandard

Post: Box 1284, 164 29 Kista

Besök: Kistagången 16, Kista

E-post: sek@elstandard.se

Tel: 08-444 14 00

Members of